Nagrade i priznanja

Nagrada “ILIJA STOJANOVIĆ” za najbolji naučni rad

U znak sećanja i poštovanja dela prof. dr Ilije Stojanovića, prvog i dugogodišnjeg predsednika Programskog odbora TELFOR-a, Upravni i Programski odbor TELFOR-a ustanovili su NAGRADU “ILIJA STOJANOVIĆ” ZA NAJBOLJI NAUČNI RAD NA TELFOR-u.

Nagradu „Ilija Stojanović“ dodeljuje Programski odbor, na osnovu obrazloženih predloga recenzenata radova, koordinatora sekcija, predsedavajućih sesija i članova Programskog odbora. Nagradu može dobiti samo rad koji je prihvaćen i referisan na TELFOR-u. Nagrada se objavljuje na WEB stranici TELFOR-a i dodeljuje na prigodnoj svečanosti.

Nagrada za najbolji naučni rad sa TELFOR-a 2020 dodeljena je sledećim autorima:

  • Milana Bojanić, Vlado Delić, Alexey Karpov, za naučni rad “Effect of Emotion Distribution on a Call Processing for an Emergency Call Center”.

Nagrada “Blažo Mirčevski” za najbolji rad mladog autora

Porodica Mirčevski je predložila, a Upravni i Programski odbor TELFOR-a su prihvatili i ustanovili nagradu “Blažo Mirčevski” za najbolji rad mladog autora, u znak sećanja i poštovanja stručnog i naučnog dela Blaže Mirčevskog, diplomiranog inženjera elektrotehnike.

Nagradu dodeljuje poseban žiri sastavljen od predstavnika porodice Mirčevski i predstavnika Programskog odbora TELFOR-a. Kao eventualni kandidati za nagradu mogu biti predloženi autori mlađi od 30 godina, pod uslovom da su prvi autori prihvaćenih radova i da su lično referisali svoj rad na TELFOR-u. Predlagači mogu biti recenzenti radova, koordinatori sekcija, predsedavajući sesija, članovi Programskog odbora i članovi žirija. Nagrada se objavljuje na WEB stranici TELFOR-a i dodeljuje na prigodnoj svečanosti.

Žiri je dodelio nagradu najboljem mladom prvom autoru za rad sa TELFOR-a 2020:

  • Slavica Tomović, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet Crne Gore, za rad 1.3, Slavica Tomovic, Igor Radusinovic:
    „A Novel Deep Q-learning Method for Dynamic Spectrum Access”

Studentske nagrade “Ilija Stojanović”

TELENOR fondacija će dodeliti nagrade “Ilija Stojanović” za najbolje studentske radove, prezentirane u Studentskoj sekciji na TELFOR-u 2021.