Sekcije TELFORA

 1. Politika, regulativa i usluge u telekomunikacijama (PRU)
 2. Telekomunikacione mreže (TM)
 3. Radio-komunikacije (RK)
 4. Mobilne i bežične mreže (MBM)
 5. Sistemi prenosa signala (SPS)
 6. Obrada signala (OS)
 7. Primenjena elektronika (PEL)
 8. Primenjena elektromagnetika (PEL)
 9. Multimedia (MM)
 10. Optičke telekomunikacije (OT)
 11. Softvefski alati i aplikacije (SAA)
 12. Studentska sekcija (ST)