Rokovi i uputstva za autore

Važni datumi

Rok za predaju kompletnih radova 10. oktobar 2021.
Obaveštenje o prihvatanju rada 5. novembar 2021.
Objavljivanje programa TELFOR-a 12. novembar 2021.
Telfor 2021, Beograd 23-24. novembar 2021.
SVEČANO OTVARANJE 23. novembar 2021, 10:30č

Uputstva za autore

Maksimalna dužina rada je četiri A4 strane za regularne i studentske radove, odnosno osam A4 strana za radove po pozivu.

Rad treba predati u Adobe PDF formatu koristeći TELFOR online sistem.

Za pripremu rada treba koristiti MS Word ili LaTex, koristeći A4 verziju sa dve kolone IEEE standardne konferencijske forme.

Detajnija uputstva, uključujući tačnu formu copyright broja (mora biti upisan u rad, na dnu prve strane), dostupna su ovde .